Siber Güvenlik Firmaları

Siber güvenlik, OT ve IT varlıklarınız ile elektronik ortamdaki bilginin korunmasını amaçlar. Siber güvenlik firmaları ise bu konuda uzmanlaşmış kadroya ve tecrübeye sahip kişiler tarafından kötü niyetli kişilere veya siber korsanlara karşı teknik ve savunma çözümleri sunarlar.

Siber güvenlik, elektronik sistemler ve kurum ağlarının iç ve dış tehditlere karşı korunması için yapılan bir dizi proaktif güvenlik ugulaması çözümleridir. Bu çözümlerin en başında da sızma testleri ve red teaming gibi hizmetler gelmektedir. Amaç kurumun elektronik ortamları üzerindeki tüm varlıklarını kötü niyetli hacker adını verdiğimiz kişilere karşı korumak ve bir siber saldırı sırasında hasarı minimum düzeyde tutabilmektir.

Şu noktayı da unutmamalıyız, siber güvenlik şirketleri her zaman riski minimuma indirgemek için çözüm sunarlar. Hiçbir zaman riski sıfırlayamazsınız ve asla yüzde yüz güvenlik sağlanamaz. Amaç her zaman riski minimuma indirgemektir.

Teknolojinin gelişimi, elektronik sistemlerin karmaşıklaşması ve iletişimin tamamen internet dünyası ile birleşerek online ortama aktarılması nedeniyle siber saldırılar artmakta ve bu alandaki kötü niyetli kişilerin saldırıları da gelişmektedir.

Kişilerden, kurumlara, şirketlerden büyük firmalara ve hatta devletlere kadar her alanda siber saldırılara karşı savunma yapabilmek adına çalışmalar devam etmekte ve siber güvenlik alanı gelişmektedir.

Privia Security olarak bu alanda ülkemiz içerisinde faaliyet gösterdiğimiz gibi yurt dışında da aktif olarak Cyber Range ürünümüz ve siber güvenlik danışmanlığı çözümlerimiz ile hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Bilgisayarları, ağları, yazılımları ve bilgiyi korumak, yetkisiz erişim elde etmek isteyen kişilere karşı kendimizi savunmak durumundayız. Günümüz internet dünyasında 7’den 70’e kadar herkesi ilgilendiren siber güvenlik, yalnızca şirketlerin değil, büyük firmaların, devletlerin olduğu kadar bireylerin de öğrenmesi ve tecübe etmesi zorunlu bir hale gelmiştir.

Siber Güvenlik Firmalarının Sunduğu Hizmetler

Ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren siber güvenlik firmaları kurumsal düzeyde siber güvenlik alanında birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerin bazılarını ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Sızma Testi (Pentest) Hizmeti

Sızma testi, penetrasyon testi (pentest) olarak bilinen Information Technology varlıklarına yönelik gerçekleştirilen ve siber güvenlik tehditlerini önceden tespit etmek için kullanılan bir danışmanlık hizmetidir. Sızma testi ile IT varlıklarının iletişimleri, bağlantıları ve bu varlıklar üzerindeki uygulamalar test edilerek, açıklıkların ortaya çıkartılması ile yetkili erişimler elde edilmesini amaçlar.

Red Team Hizmeti

Kurum ağlarında veya IT varlıklarında oluşan açıklıkları, savunmasız bölgeleri, sistemleri ve kurum çalışanlarını hedefleyen, riskleri belirlemek ve bunları değerlendirmek için oluşturulan özel bir siber güvenlik yaklaşımıdır. Bu yaklaşım uzun süreli ve kötü niyetli bir hacker bakış açısı ile yapılmaktadır.

Altyapı Olgunlaştırma Hizmeti

Altyapı ve olgunlaştırma hizmeti bünyesinde birçok hizmeti içerisinde barındıran ve bir paket olarak sunulan siber güvenlik çözümüdür. Bu paket içerisinde Adli Analiz, Olay Müdahalesi, Sızma Testi ve Acil Eylem Planı gibi dört temel hizmeti kapsamaktadır. Bu hizmetlerin bütünü uygulanarak kurum ağının test edilmesi ve sıkılaştırılması amaçlanır.

EKS, ICS, SCADA Sızma Testi Hizmeti

Kritik sektörlere özel olarak sunulan siber güvenlik çözümüdür. Endüstriyel Kontrol Sistemleri birbirine bağlı olmayan ve güvenlik önlemleri konusunda çok az şey barındıran bağımsız (Stand-alone) sistemler olarak inşa edilmiştir. Bu sistemler çok hassastır ve test edilmesi için uzman kişilerin özel yeteneklerine ihtiyaç vardır.

Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı

Sürekli olarak sunulan bu danışmanlık çözümünde, alanında uzman ekibimiz kurumunuza 365 gün ve 7/24 olarak bilgi güvenliği konularında yardımcı olmak için gerekli olan tüm uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu sayede kurum ağı ve kurumun IT varlıkları sürekli olarak kontrol altında tutulur ve kurum ağında oluşabilecek riskler önceden tespit edilebilir.

DOS ve DDOS Testleri Hizmeti

DOS veya DDOS testleri kurum ağına yönelik olası bir servis engelleme saldırısı sonucunda, sistemlerin ne kadar süre ayakta kalabilecekleri tespit edilmeyi amaçlamaktadır. Günümüz internet dünyasında DDOS saldırıları kurumlar için ciddi sonuçlar ortaya koymakta ve kurumların işlerliğini durdurmayı amaçlamaktadır. Siber korsanların bu saldırı tekniği için özel çözümler sunulmalıdır.

Internet of Things (IOT) Sızma Testleri

Internet Of Things adı verilen IOT sistemlerine özel bir siber güvenlik çözümüdür. Türkçede Nesnelerin İnterneti  olarak tanımlanır. İnternet üzerinde yada internete bağlı olan tüm cihazları kapsamaktadır. Bu cihazlar genel olarak zafiyet barındıran ve günümüz internet dünyasında sıkça saldırıya uğrayan ancak güvenliği düşünülmeyen önemli varlıkalrımızdır.

Web Uygulama Sızma Testi Hizmeti

Dışarıdan içeriye doğru gerçekleştirilen saldırıların büyük bölümü web uygulamalarındaki güvenlik açıklıkları üzerinden gerçekleştirilir. Kurumların web sitelerinden mobil uygulamalarına ve API adını verdiğimiz servislerine kadar birçok hizmet dışarıya açıktır. Bu hizmetlerin güvenliğini test etmek ve zafiyetleri belirlemek zorundayız. Web uygulamaları sızma testleri çözümünde bu soruna odaklanılmaktadır.

Düzenli Zafiyet Tarama

Kurum varlıklarına yönelik gerçekleştirilen ve sürekli gelişmekte olan Siber Güvenlik tehditlerini tespit etmek için kullanılan bir siber güvenlik çözümüdür. Bu çözüm sayesinde kurum ağı hem içerden hem de dışarıdan sürekli olarak test edilir ve düzenli olarak ortaya çıkan zafiyetler raporlanarak riskler belirlenir.

Kablosuz Ağ Güvenlik Testleri

Kablosuz ağ teknolojileri gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer edinen ve mobil dünyaya adım atmamızı kolaylaştıran teknolojilerdir. Kurumlar için de bu teknoloji büyük riskleri beraberinde getirmektedir. Kablosuz ağ sızma testleri ile kurum içerisindeki kablosuz sinyaller tespit edilir, taranır ve açıklıkları raporlanır.

Mobil Uygulama Sızma Testi

Kurumlar birçok yazılım dilini kullanarak mobil uygulamalar geliştirmekte ve bu mobil uygulamaları hizmet sundukları kişilere sunmaktadır. Ancak bu alandaki siber saldırılar da azımsanamayacak kadar kritik bir hale gelmiştir. Siber saldırganlar için büyük bir fırsat haline gelen mobil uygulamaları test etmek ve riskleri minimuma indirgemek için mobil uygulama sızma testleri gerçekleştirilir. 

Sosyal Mühendislik (APT) Testleri

Kurum tarfından belirlenen çalışanlara (bireylere) yönelik farklı senaryolarda sosyal mühendislik testleri gerçekleştirilir. Bu sayede kurum ağına dahil olan bir çalışanın, ne gibi riskler barındırdığını görebiliriz. Kurum geneline yayılan blackbox testler de desteklenen bu hizmet sayesinde kurum çalışanlarının farkındalıkları ölçülerek zayıf noktalar tespit edilir.

İz Kayıt Analizi

İz Kayıt Analizi çözümü kurumlara özel olarak sunulan ve kurum ağ alt yapısında bir olay gerçekleştikten sonra saldırganın bıraktığı izlerin analizi ve takibinin yapılmasını sağlar. Bu özel hizmet sayesinde siber saldırganların bıraktığı tüm izlerden kullanmış olduğu tekniklere ve hatta kişinin belirlenmesine kadar birçok ipucu elde edilebilir.

Siber Güvenlik Acil Eylem Planı

Kurumlar sürekli olarak siber saldırı almakta ve bu siber saldırılardan dolayı da büyük kayıplar yaşamaktadırlar. Siber güvenlik acil eylem planı çözümü ile kurum bünyesindeki IT altyapısının daha güvenli bir hale gelmesi amaçlanır. Bu noktada atılması gereken adımlar ve yapılması gereken projeler tespit edilerek raporlanır.

Siber Olay Müdahalesi

Siber Olay Müdahalesi (Incident Response) IT sistemlerinde meydana gelen siber bir olaya veya güvenlik ihlaline yönelik olay anında ve olay sonrasında gerçekleştirilen tüm eylemleri kapsamaktadır. Bu sayede siber olay sırasıdna veya sonrasında atılması gereken tüm adımlar belirlenerek hedef odaklı bir çözüm sunulur.

Donanım Sızma Testleri

Uygulamalarınız ve işletim sistemleriniz siber saldırılara maruz kaldığı gibi, IT varlıklarınızda yer alan donanımlarınız ve gömülü sistemlere de siber saldırı almaktadır. Siber saldırganlar internet üzerinden bu varlıklara erişebilecekleri gibi fiziksel müdahaleler de gerçekleştirebilir. Bu çözüm sayesinde donanımlarınızda yer alan olası zafiyetler belirlenerek güvenlik çözümleri sunulur.