Privia Security Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı

Zafiyetleri, kesinti sürelerine neden olmadan belirlemek ve ortadan kaldırmak için proaktif izleme!

Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı

Siber güvenlik ve bilgi güvenliği danışmanlığı kurumların iç ve dış tehditlerden korunmasını amaçlamaktadır. Kurum bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini doğrulayarak iletimi ile saklanması sırasında bilgi güvenliği politikalarının doğru bir şekilde uygulanması için gerekli olan uygulamaları amaçlamaktadır. Bu işlemlerin devamlılığını sağlamak için gelişen teknoloji ve yenilenen siber saldırılar sırasında sürekli güvenlik danışmanlığı zorunlu bir hale gelmiştir.

Siber güvenlik danışmanlığı kapsamında “siber saldırgan” olarak da tanımlanan kötü niyetli kişilerin kullandıkları teknikler, hedef sistem üzerindeki zafiyetleri tespit etmek için kullandıkları araçlar, sistemleri ele geçirmek için kullanılan istismar kodları ve web uygulamalarına yönelik saldırılar ile saldırganların pisikolojileri ele alınmaktadır.

Bu hizmet kapsamında Privia Security olarak, kurumunuzla bir yıllık bir süre içerisinde belirli ve önceden planlanmış bir program dahilinde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Dört haftada bir gün gerçekleşecek bu danışmanlık hizmeti kapsamında kurumun IT altyapısında güvenlik riski oluşturabilecek yapılanmaların varlığı veya yeni projelerde olası güvenlik risklerinin neler olabileceği gibi konu başlıkları ele alınmaktadır. Aynı şekilde kurum bünyesinde yer alan güvenlik altyapısındaki log kayıtları analiz edilecek ve olası şüpheli durumların detaylı analizi yapılmaktadır.

Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı Hakkında

Bu hizmet kapsamında ayrıca olası bir siber olaya müdahale edip (bilgi hırsızlığı, şantaj, hacking, vb gibi olaylarda) müşteri bünyesinde yer alan ve ilgili olayların çözülmesinde kullanılacak gerekli sayısal delilleri elde etme ve bu delilleri analiz edip, gerekli raporları hazırlama hizmeti de yer almaktadır.

Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı

Fiyat Teklifi

  Privia Security olarak kurumların IT sistemleri, ağ bütünlüğü, etki alanları ve IT operasyonları ile güvenlik hizmetlerinin bütünleşik bir yapıda ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde yürümesini sağlamak adına ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri sağlamayı hedefliyoruz.

  Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

  Siber güvenlik danışmanlığı kapsamında yapılan görüşmeler sonucu verilecek olan danışmanlık hizmetinin genel çerçevesi müşteriden gelen talepler doğrultusunda belirlenerek Privia Security danışman kadrosu tarafından kurumun envanteri, internet ortamındaki varlığının haritası çıkartılır. Ardından sızma testleri, web güvenliği veya yerel pentest gibi yöntemler uygulanmaktadır.

  Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı

  Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmeti Hakkında

  Bu yöntemlerin ve testlerin sonuçları analiz edilerek kurumun siber risk haritası çıkartılır ve yapılması gereken güvenlik yatırımları için en doğru şekilde yönlendirmeler uzmanlarımız tarafından sağlanır. Bu sayede kurum kendisine karşı yapılabilecek siber saldırılara karşı doğrudan önlem alabilmesine olanak sağlanarak geri dönüşü olmayacak harcamaların önüne geçilir.

  Siber güvenlik alanında vermiş olduğumuz hizmetlerin detaylarına ulaşmak için hizmetler sayfamızdan bilgi alabilir veya info@priviasecurity.com adresimiz ile iletişime geçerek fiyat teklifi alabilirsiniz.