Privia Security Altyapı Olgunlaştırma Hizmeti

Sızma testleri ile kurum ağ alt yapısının mevcut fotoğrafı çekilerek, zayıf sistemler ve hatalı konfigürasyonlar tespit edilir!

Altyapı Olgunlaştırma Hizmeti

Altyapı olgunlaştırma hizmeti birçok hizmeti içerisinde barındıran bir paket hizmettir. Bu paket içerisinde Adli Analiz, Olay Müdahalesi, Sızma Testi ve Acil Eylem Planı gibi dört temel hizmet bulunmaktadır. Hizmet kapsamında bir adli olay olması durumunda olay müdahalesi ve sayısal delil analizi gibi hizmetler ile olayın hangi tarihlerde, detayları, hangi sistemlerin etkilendiği, olayın nasıl olduğu, hangi kullanıcı hesapları ile yapıldığı gibi birçok sorunun yanıtı verilmeye çalışılır.

Siber olay aydınlatıldıktan sonra düzenleyici veya iyileştirici faaliyetler adımına geçilir. Düzenleyici faaliyetlerde sızma testleri ile kurum ağ alt yapısının mevcut fotoğrafı çekilerek, zayıf sistemler ve hatalı konfigürasyonlar raporlanır. Daha sonra acil eylem planı hazırlanarak iyileştirici faaliyetlerin nasıl olması gerektiği ve yatırımların hangi önceliklerle yapılması gerektiği belirlenir. Böylece kurum ağ alt yapısının olgunlaştırılarak, siber güvenlik risklerine karşı direncinin arttırılması hedeflenmektedir.

Altyapı Olgunlaştırma ve Adli Bilişim

Olay Müdahalesi (Incident Response) ve Adli Bilişim (Computer Forensics) hizmetleri ile kurum içinde soruşturulması gereken olaylarda bir siber olay incelemesi yada bir bilişim sistemi üzerinde adli bilişim incelemesinin yapılması gereken durumlarda bu sistemler üzerinde sayısal delillerin tespit edilmesi, elde edilmesi ve analiz edilmesi aşamaları profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilecek ve sunulacak rapor ile adli süreçlere taşınması gereken olaylar için destekleyici unsurlar belirtilmelidir.

 • Bilgisayarlar üzerinde gerçekleştirilecek adli analiz
 • Ağ üzerinde gerçekleştirilecek adli analiz
 • Uzaktan olay müdahalesi (Incident Response) hizmeti
 • Yerinde olay müdahalesi (Incident Response) hizmeti
Altyapı Olgunlaştırma Hizmeti

Fiyat Teklifi

  Gerçekleştirilecek bir adli analiz ve olay müdahalesi çalışması temelde birçok adımlardan oluşmaktadır. Bu adımlar incelenen vakanın türünden bağımsız olarak izlenecek ve her bir vaka türünde bu adımlar için yapılacak işlemler ve analizler farklılık gösterecektir.

  Altyapı Olgunlaştırma ve Güvenlik Acil Eylem Planı

  Bu çalışma kapsamında kurum bünyesindeki IT altyapısının daha güvenli bir hale gelmesi için atılması gereken adımlar ve yapılması gereken projeler tespit edilecek ve belirli bir plan dahilinde bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında danışmanlık hizmeti verilecektir. Bu çalışma aşağıda adımlardan oluşmaktadır.

  • Acil eylem planının çıkartılması
  • Kurum bünyesindeki mevcut teknik kontrollerin tespiti
  • Orta vadede gerçekleştirilmesi planlanan projelerin ürün ve çözümlerinin belirlenmesi
  • İzleme ve alarm altyapısının eksiklerinin tespiti ve gerekli alarm durumlarının çıkartılması
  • Proje adımlarının önceliklendirilmesi ve ilk adımda yapılabileceklerin çıkartılarak hayata geçirilmesinin planlanması

  Altyapı Olgunlaştırma Hizmeti

  Altyapı Olgunlaştırma ve Sızma Testleri Gerçekleştirilmesi

  Bu hizmet kapsamında Privia Security, kurum ile bir yıllık bir süre içerisinde belirli ve önceden planlanmış bir program dahilinde yılda iki defa olmak üzere (altı ayda bir) “sızma penetrasyon testi” hizmeti verecektir. Bu hizmet kapsamında dışarıdan içeriye, içeriden içeriye ve sosyal mühendislik yöntemleriyle sızma testleri gerçekleştirerek, BT alt yapısının güvenliği test edilecektir.

  Olay yanıtı, kuruluşların siber güvenlik olaylarını belirlemek ve bunlarla başa çıkmak için kullandığı yapılandırılmış bir süreçtir. Müdahale, olaylara hazırlık, bir güvenlik olayının tespiti ve analizi, çevreleme, ortadan kaldırma ve tam kurtarma ve olay sonrası analiz ve öğrenme dahil olmak üzere çeşitli aşamaları içerir.

  Bu sayede bir saldırı gerçekleşmeden önce olası giriş noktaları tespit edilerek, bu zayıflıkların giderilmesi sağlanabilir. Privia Security altyapı olgunlaştırma ve sızma testleri hizmeti fiyat teklifi ve deyaylı bilgi için info@priviasecurity.com adresimiz ile iletişime geçebilirsiniz.