Red Team ve Blue Team Yetenekleri

Red Team, kurumun gerçek bir siber saldırı karşısında ortaya çıkabilecek risklerini belirlemek ve anlamak için son yıllarda sıkça tercih edilen özel bir siber güvenlik hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet sayesinde kurum ağına gerçek bir siber saldırgan gözüyle bakan Red Team ekipleri, farklı teknikler ve analizlerle kurum ağını ele geçirmeye odaklanarak her türlü sızma gerişimlerinde bulunurlar. Siber güvenlik uzmanlarının gerçekleştirmiş olduğu kontrollü sızma testleri kurumun zayıf kaldığı noktaları tespit ederek gerçek bir saldırı simülasyonu sunabilir. Ancak bir siber saldırgan bakış açısı ile yürütülen Red Teaming hizmeti, defans ve saldırılara karşı savunma noktasında eksik kalabilir.

Blue Team Hizmeti bu noktada ortaya çıkar. Defans tarafında konumlandırılan mavi takım, görevi siber savunma olan kişilere yön gösteren, siber olaylar karşısında tecrübeli ve olay müdahale konusunda uzman kişilerden oluşur. Kurum ağını korumakla güvenli olan IT siber güvenlik ekiplerine öncülük ederek güvenliği yani defansı üst düzeyde tutabilen geri bildirimler sunar.

Tipik olarak, iki grup birbirleri ile iletişim kurmazlar. Kırmızı takım, kendi teknik departmanlarını bilgilendirmeksizin, alt yapıyı ihlal etme amacı ile çalışmalar gerçekleştirir. Elbette ki kırmızı takım hizmeti sonrasında kırmızı takımın hareketleri, sistemdeki faaliyetleri ve ortaya çıkardıkları sonuçlar mavi takıma faydalı bir şekilde iletilmesi gerekir. Aksi durumlar sıkça karşımıza çıktığı için mor takım adını verdiğimiz koordinasyon tarafındaki purple team ekipleri ortaya çıkmıştır.

Red Team’in misyonu siber ölüm zincirini takip etmeyi amaçlar. Mavi Ekip ise siber saldırıları azaltmak, özellikle de yanal hareket ve ayrıcalık yükseltme olayları dahil olmak üzere bu saldırı girişimlerini tespit edebilme yeteneğine sahiptir.

Red Team Hizmeti

Başarılı bir Red Team ekibi, kurum ağına erişmek ve çevrede fark edilmeden ilerlemek için sofistike bir düşman zihniyetine sahip olmak zorundadır. Doğası gereği dolambaçlı, kimi zaman karmaşık kimi zamanda özel teknikleri kullanmalıdır. Red Team için ideal ekip üyesi hem teknik hem de yaratıcı olmak zorundadır. Sistem zayıflıklarından ve insan doğasından yararlanma yeteneğine sahip olan kişilerden oluşur. Kırmızı ekibin tehdit aktörü taktiklerine, tekniklerine, prosedürlerine (TTP’ler), günümüz siber saldırganlarının kullandığı saldırı araçlarına ve çerçevelerine aşina olması da önemlidir.

Red Team Ekip Üyeleri Yetenekleri

 • Sistemler ve protokollerinin yanı sıra siber saldırı teknikleri, araçları ve güvenlik önlemleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi,
 • Ortak güvenlik mekanizmalarını ve önlemlerini atlatmak için özel araçlar geliştirecek güçlü bir yazılım becerisi,
 • Yaygın güvenlik açıklarından yararlanmaya ve genellikle izlenen veya kolayca tespit edilen etkinlikleri kullanmayan,
 • İnsan davranışlarını analiz ederek sosyal mühendislik becerilerini kullanabilen kişilerden oluşur.

Blue Team Hizmeti

Mavi takım teknik olarak savunmaya odaklanmış olsa da, Blue Team olarak yapılan işlerinin çoğu proaktiftir. İdeal olarak, Blue Team riskleri ve tehditleri kuruluşa zarar vermeden önce belirler ve etkisiz hale getirmekle sorumludur. Bununla birlikte, saldırıların karmaşık bir hale gelmesi yetenekli siber güvenlik uzmanları için bile savunma tarafını zor bir görev haline getirmektedir. Mavi takımın görevi, tespit ve iyileştirmedir. 

Blue Team Ekip Üyeleri Yetenekleri

 • Kurumun çalışanları, araçlar ve teknolojiler gibi birçok noktada kurum güvenlik stratejilerini bilmek,
 • En riskli tehditleri doğru bir şekilde belirlemek ve yanıtları buna göre önceliklendirmek ve analiz,
 • Kimlik avı saldırılarını ve web tabanlı ihlal tekniklerini önlemek için saldırı yüzeyini azaltmaya yönelik teknikler,
 • Şirketin mevcut güvenlik politikaları, araçları ve sistemleri ile uyarı mekanizmaları hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

Alıştırmalar ve tatbikatlar

Red Team ve Blue Team simülasyonları, tatbikatlar, organizasyonu günümüzün sofistike düşmanlarından gelen çok çeşitli siber saldırılara karşı savunmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu alıştırmalar kuruluşların güvenliğine önemli ölçüde yardımcı olur. PriviaHub Cyber Range Platformu bu konuda kurumlara tatbikat, simülasyon ve özel labratuvar alanı sağlayabilmektedir. Cyber Range ürünleri ile bu konuda ekiplerinizi iyileştirebilir ve sistemleriniz zarar görmeden, eğitim ve simülasyon ortamı oluşturabilirsiniz.

 • İnsanlar, teknolojiler ve sistemlerle ilgili olarak güvenlik açığı oluşturabilecek noktalarını belirmek,
 • Siber ölüm zincirinin her aşamasında savunma iyileştirerek olay müdahale süreçlerini belirlemek,
 • Hedefli bir saldırının nasıl tespit edileceği ve kontrol altına alınacağı konusunda kuruluşun politikalarını belirlemek,
 • Ortamı normal çalışma durumuna döndürmek için müdahale ve iyileştirme faaliyetleri geliştirerek optimize etmek.

Kurum ağını denetlemek noktasında önemli rol oynamaktadır.

İhtiyacınız olan Red Team ve Blue Team hizmetleri için ekibimiz ile iletişime geçerek fiyat teklifi ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Privia Security olarak, Red Team ve Blue Team konusunda uzmanlarımız ve tatbikat ortamlarımız ile her zaman yanınızdayız.