Cyber Range Nedir?

Cyber Range, amatör veya profesyonel ekiplere uygulamalı olarak eğitim, simülasyon ve tatbikat altyapısı sağlayan özel bir siber güvenlik uygulamasıdır. Cyber Range, aynı zamanda siber savaş eğitimi için güvenli ve yasal bir ortam sağlar. Cyber Range ürünleri kullanıcılara kontrollü bir ortamda gerçek dünyadaki zorlukları tanıma ve bunlara yanıt verme yeteneğinin geliştirilmesini amaçlar. Bu yaklaşım sayesinde siber güvenlik eğitimleri sırasında kurum altyapısının ve verilerinin hiçbir zaman risk altında olmamasını garanti edilmiş olur.

Günümüz teknoloji dünyasında siber tehdit ortamı çok daha yoğun ve karmaşık bir hale geldiği çin siber savunma konusu giderek zorlaşmaktadır. Savunma noktasında yetişmiş insan kaynağını ise büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Cyber Range platformları bu soruna çözüm bulma amacıyla geliştirilen eğitim, simülasyon ve labaratuvar ortamı çözümlerdir.

Büyük kurumlar, kritik endüstriler ve hükümetler gibi noktalarda eğitimli ve uzman güvenlik profesyonellerini işe almak giderek zorlaşmaktadır. Bu noktada yalnızca sertifikasyonları dikkate alarak seçim yapmak ise yapılan en büyük hatalardan biridir. Siber güvenlik diplomasına sahip olmak, bir bireye karmaşık saldırıları azaltmak için gereken bilgi ve becerileri kazandırmakta yeterli olmayacaktır. Siber güvenlik uzmanlarını gerçek ortamlarda test etmek ve yeteneklerini geliştirmek günümüz bilgi çağında büyük bir önem kazanmıştır.

Sertifikasyonlarla beraber gerçek dünyadan örneklerle desteklenmiş eğitim, simülasyon ve labaratuvar ortamları sağlamak siber güvenlik uzmanlarının yetişmesi ve yeteneklerini geliştirebilmesi adına büyük bir avantaj sağlar.

PriviaHub Cyber Range Nedir?

PriviaHub, özel veya kamu kurumlarında çalışan personellerin bilgi seviyelerini artırmak ve pratik uygulamalar yapabilmelerine olanak sağlayan çevrimiçi bir Siber Güvenlik Eğitim, Simülasyon ve Tatbikat (Cyber Range) Platformudur.

Siber güvenlik eğitim simülasyon ve tatbikat plarrformu (Cyber Range) Priviahub, geleceği parlak siber güvenlik uzmanlarının siber saldırıları nasıl tespit edip azaltacaklarını öğrenebilecekleri kontrollü ve etkileşimli bir teknoloji ortamı sunmaktadır. PriviaHub Cyber Range IT (bilişim) altyapısına, ağlara, yazılım platformlarına ve uygulamalara yönelik olası tüm siber saldırıları simüle edebilmektedir. Aynı zamanda içerisinde bulunan LMS platformu sayesinde tam bir eğitim ve öğrenim sunabilme yeteneğine sahiptir. Elbette ki ek özellikleri sayesinde de eski tip CTF platformlarına göre çok daha gelişmiş bir üründür.

Diğer bir yandan mavi takım ve kırmızı takım gibi ekiplerin kendi aralarında siber savaş senaryoları yapabilmelerine olanak sağlayan tatbikat ortamı da sunmaktadır.

PriviaHub Cyber Range Platform bir eğitim platformunun ötesinde, tam bir siber savaş ortamı sunabilir. Yeni siber savunma teknolojilerini denemek isteyen kuruluşlar için faydalı ve kontrollü bir ortam sağlar. Karmaşık siber sorunları çözmek için istihtam ettiğiniz personelin bilgi ve tecrübesini puanlama yaparak özel raporlar sunabilir. CISO ve benzeri pozisyonlardaki yöneticiler için büyük fırsat sağlar. Siber güvenlik departmanlarının defans ve atak yeteneklerini görebilecekleri gibi zayıf noktalarını tespit ederek gerekli eğitimleri almalarını da sağlar.