Siber İstihbarat Nedir?

İstihbarat, siyasi makamlara sunulmak için özel olarak toplanmış ve belirli filtrelerden geçirilerek çözümlenen taktik içerikli, teknik veya öngörülebilen bilgilerdir. Hemen hemen her türlü kaynaktan elde edilen ham bilgi üzerinden birbiriyle ilişkili parçalar birleştirilerek ortaya çıkartılmış olan değerli veriler olarak nitelendirebiliriz. İstihbarati faaliyetler devletler için olmazsa olmazlar arasında gelir ve devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak çeşitli kaynaklardan derlenen bilgi ve belgelerin işlenmesini gerektirmektedir.

Tarihe baktığımız zaman Napolyon’un da karargahında istatistik dairesi oluşturarak stratejik istihbarat yaptığını ve operasyonel anlamda taktik istihbaratını etkili bir şekilde kullandığını görüyoruz.

“Yabancı devletler, kendi emellerine hizmet edecek kimseleri vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişlerse, devlet güven içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir istihbarat teşkilatı kurmaya bu düşünce ile karar verdim. İşte, düşmanlarımın jurnalcilik dediği teşkilat budur…” – Sultan II. Abdülhamit

Türk tarihine baktığımız zaman ise Sultan II. Abdülhamit’in istihbaratın gerekliliğini anlayan ve uygulayan bir padişah olduğunu görüyoruz. Sultan II. Abdülhamit Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nı kurarak istihbarat faaliyetlerden faydalanmıştır. Aynı zamanda elde edilen bilgilere her zaman tereddüt ile baktığını ve kaynağını doğrulayarak yani verinin bütünlüğünü doğrulayarak karar verdiğini anlatmaktadır.

Alanlarına Göre İstihbarat Türleri

  • Askeri İstihbarat:

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin gelebilecek tehditlere karşı savunulması, kitlesel imha silahlarına yönelik bilgi toplamaya yöneliktir. Bu istihbarat türünde bir ülkenin askeri kapasitesi, savaş gücü, lojistik durumu ve savaş sırasındaki çarpışma gücü analiz edilmektedir. Askeri istihbarat olarak tanımlanan bu istihbarat türünde dost veya düşman ülkelere karşı bilgi toplama faaliyetleri yapılmaktadır.

  • Siyasi İstihbarat:

Devletlerin siyasi yapılarını, işleyişini, anayasal düzenin korunması ve benzeri alanlarda yer alan tüm unsurlara karşı yapılan istihbarat türüdür. Siyasi istihbarat yapılırken siyasi güç dağılımları, politik gücün kaynakları, politik süreçler ve benzeri konular araştırılmaktadır. Seçim süreçleri, baskı yapan gruplar, bölücü faaliyetler ve propaganda gibi faaliyetleri de kapsamaktadır. Bu tür istihbarat siyasi istihbarat olarak tanımlanmaktadır.

  • Ekonomik İstihbarat:

Bir ülkenin ekonomik durumunu, genel kapasitesini, zayıf veya güçlü yönlerini tespit etmeye yönelik istihbarat türüdür. Bu istihbaratın asıl amacı uzun süreyle ortaya çıkabilecek bir savaş durumunda askeri kuvvetlerin desteklenebilme kapasitelerini ortaya çıkartmaktır. Ekonomik istihbarat her ne kadar kolay bir istihbarat olarak görülse de birçok ülkenin kaynaklarını gizleyerek bu istihbarat verilerini manipüle ettiğini görmekteyiz. Ekonomik istihbarat açık kaynaklar kullanılarak elde edilmektedir ve gizlenen veriler birçok noktada doğru istihbaratın elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu konunun en büyük örneği Çin’dir. Çin hükumeti 1996 yılından beri finans haberlerini kısıtlamakta ve haberlerin aktarılmasını büyük bir oranda engellemektedir.

  • Coğrafi İstihbarat:

Bir ülkenin askeri operasyonlarını etkileyecek her türlü fiziksel şart ve kültürel çevrenin tespit edilmesine yönelik istihbarat türüdür. Derin analizler ve incelemeler sonucu ortaya çıkartılmaktadır. Bir ülkenin coğrafi yapısı her zaman o ülkenin siyasi kaderini etkilemektedir.

  • Sosyal İstihbarat:

Ülkenin toplumsal yapısına yönelik gerçekleştirilen bilgi toplama faaliyetlerinden oluşturulmuş istihbarat türüdür. Sosyal istihbarat ülkenin sosyal karakterini, etnik çeşitliliğini, aşiret ve diğer gruplar ile gayri resmi tüm örgütleri inceleme altına almaktadır. Kamuoyunu etkileyebilecek her türlü veri sosyal istihbaratın çerçevesine girmektedir. Diğer bir yandan ülkede yaşayan halkın etnik kökeni, dini, kültürü, sosyal ve sağlık düzenine kadar birçok bilgiyi incelemektedir.

  • Biyografik İstihbarat:

Ülkenin siyasi, kültürel, askeri ve ekonomik sınıfları ile suç ve terör örgütü liderlerine yönelik yapılan bilgi toplama faaliyetleridir. Bu faaliyetler ile ulusal güvenliğin korunması amaçlanmaktadır.

  • Teknolojik İstihbarat:

İnternete bağlı tüm cihazlar, iletişim alt yapıları, elektronik sistemler üzerinde yapılan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu türden cihazlardan ve iletişim metotlarından elde edilen istihbarat türüne teknolojik istihbarat denilir. Bu cihazlar üzerinde veritabanları, iletişim altyapıları, enformasyon merkezleri bulunmaktadır ve bu alana “Siber Alan” denilir. Siber alan üzerinde elektrik santralleri, doğalgaz ve petrol sistemleri ile iletişim alt yapıları bulunmaktadır. Bu alanın güvenliği için teknolojik istihbarat kullanılmaktadır.

  • Ulaşım ve İletişim İstihbaratı:

Bir ülkenin ulaşım altyapılarına ve iletişim sistemlerine yönelik olarak yapılan bilgi toplama faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. Hem sivil hem de kurumsal amaçlı kullanılan ulaşım ve iletişim altyapıları herhangi bir savaş esnasında büyük bir önem kazanmaktadır.

Siber İstihbarat Nedir?

Siber istihbarat, kurum ve kuruluşlara herhangi bir seviyede iş unsurları ve güvenliğine zarar verebilecek olan tehditlerin elektronik ortamdan toplanarak derlenmesi ve ortaya çıkartılmasıdır. Elektronik ortamlardan toplanmış ve zenginleştirilmiş verilerin bir süreçten geçirilerek analiz edilmesi sonucu saldırganların amaçları, metotları ya da saldırı türleri tespit edilerek erken önlem alınmasına olanak sağlayan bir istihbarat türüdür.

Son yıllarda karşımıza gelen veri ihlallerine baktığımız zaman, siber saldırılar sırasında veya saldırıdan sonra alınan önlemlerin her zaman işe yaramadığını ortaya çıkarmıştır. İçinde yaşamış olduğumuz siber dünya ve teknolojinin hızla gelişimi sayesinde her an farklı bir tehditle karşılaşmakta ve kurumlar her an yüzlerce saldırı alabilmektedir.

İnternet dünyasında kritik sistemleri hedef alan siber suçluları ve tekniklerini takip etmek kolay olmadığı gibi büyük bütçeler gerektiren büyük verilerle uğraşılması gereken durumlar ortaya çıkmıştır. Bu noktada siber istihbarat ortaya çıkarak siber saldırılara önemli bir rol oynamaya başlamıştır.

Privia Security Siber İstihbarat Hizmeti

Kurum ve kuruluşlara özel olarak sunduğumuz bu hizmet ile siber tehditlere karşı önceden önlem alabilir ve kurum ağınızı siber saldırganlara karşı koruyabilirsiniz. Siber saldırılara karşı korunmada en önemli hususlardan birinin siber tehdit istihbaratı olduğu unutulmamalıdır.

Siber tehdit istihbaratı sayesinde kripto virüslerine karşı büyük başarı sağlanabildiği gibi siber saldırganların ip adresleri, kullandıkları sunucular, botnet ağları ve benzeri kötü aktivite sağlayan varlıklar veya oluşumlar tespit edilerek kurumların güvenlik noktasında proaktif olarak hareket edebilmeleri sağlanmaktadır.

On binlerce kaynaktan derleyerek toplamış olduğumuz veriler özel algoritmalardan geçirilerek uzmanlarımız tarafından istihbarat sağlayacak olan bilgiler haline getirilmektedir.  Kurumlara özel olarak gerçekleştirdiğimiz bu hizmet sayesinde potansiyel tehditler hakkında bilgi alabilir ve kurumunuza gelebilecek saldırılara karşı önceden önlem alma kabiliyeti kazanabilirsiniz. Bu noktada güvenliğiniz için 7/24 izleme yapmaktayız. Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Siber Tehdit İstihbaratının Amacı Nedir?

Siber tehdit istihbaratının amacı kurum ve kuruluşlara gelebilecek siber saldırıların veya siber tehditlerin risklerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu saldırılar 0-day saldırıları, kripto virüsleri, APT (Advanced Persistent Threat), botnetler veya exploitler gibi değişkenlik gösterebilir. Bu tehdit unsurları ortaya çıkarttığımız istihbarat faaliyetleri ile raporlanır ve kurumunuza özel korunma yöntemleri ile birlikte sunularak aktif bir defans için yardımcı olunur.

Bu tarz saldırılar kurum ve kuruluşlara çok ciddi zararlar verebilir. Siber tehdit istihbaratı sayesinde, kurum ve kuruluşların bu tarz saldırılardan korumasına yardımcı olmak için geniş kapsamlı ve derin bir analiz verisi kullanılmaktadır.