Red Team ve Blue Team Karşılaştırması

Kırmızı ekip adını verdiğimiz Red Team, karmaşık saldırı teknikleri kullanarak kurumun siber savunmasındaki potansiyel zayıflıkları belirleyen ve bu zafiyetlerden yararlanmaya çalışan ekiplerdir. Gerçek bir siber saldırgan davranışı sergileyerek sistemlerin zafiyetlerini ararlar. Saldırgan gibi davranan Red Team ekipleri tipik olarak, gerçek dünyadaki saldırı tekniklerini ve yöntemlerini taklit ederek sızma testine odaklanan son derece deneyimli güvenlik profesyonellerinden veya bağımsız etik bilgisayar korsanlarından oluşur.

Red Team ekipleri, genellikle kullanıcı kimlik bilgilerinin veya sosyal mühendislik tekniklerinin çalınması yoluyla ilk erişim elde eder. Ağa girdikten sonra, kırmızı ekip ayrıcalıklarını yükseltir ve ağa mümkün olduğunca derinlemesine ilerlemek, algılamadan kaçınırken verileri sızdırmak amacıyla sistemler arasında yanal olarak hareket ederler.

Neden Red Team Ekibi Oluşturmalıyız?

Red Team ekibi oluşturmanın amacı, gerçek dünya saldırı teknikleri aracılığıyla kurumun güvenlik savunmasını ihlal eden bir saldırı yolunu sistematik ve titiz bir şekilde tespit etmektir. Bu düşmanca yaklaşımı benimsemede, kurumun savunması, güvenlik araçlarının ve sistemlerinin teorik yeteneklerine değil, gerçek dünya tehditlere karşı gerçek performanslarına dayanmaktadır. Red Team ekibi oluşturmak, şirketin önleme, tespit ve iyileştirme yeteneklerini ve olgunluğunu doğru bir şekilde değerlendirmede kritik bir bileşen olarak hayatımıza girmiştir.

Neden Blue Team Ekibi Oluşturmalıyız?

Red Team ekipleri saldırı simülasyonları yürürken, Blue Team ekipleri savunma yaparak karşılık verir. Tipik olarak bu grup, karmaşık siber saldırı ve tehdit türlerini durdurmak için iyileştirmelerin nerede yapılacağı konusunda BT güvenlik ekibine rehberlik sağlayarak olay müdahale konusunda tecrübelerini ortaya koyarlar.

Birçok kurum, saldırı önlemeyi güvenliğin önemli bir standardı olarak görse de, tespit ve iyileştirme, genel savunma yetenekleri için eşit derecede önem arz etmektedir. Anahtar ölçülerden biri, kuruluşun “kırılma zamanı” adı verilen noktadır. Bir davetsiz misafirin ilk makineyi ele geçirmesi ile ağdaki diğer sistemlere yanal olarak ne zaman hareket edebilecekleri arasındaki kritik savunma sistemleri geliştirmek hayati derecede önem taşımaktadır.

Red Team ve Blue Team Birlikte Nasıl Çalışır?

Red Team ve Blue Team tatbikatları, sağlam ve etkili bir güvenlik stratejisinin kritik önem taşıyan adımıdır. İdeal olarak, kurumun ağ çevresi içindeki çalışanlar, süreçler ve teknolojilerdeki zayıflıkların belirlemesine ve güvenlik mimarisinde var olabilecek arka kapılar ve diğer erişim noktaları gibi zafiyetlerin saptamasına yardımcı olurlar. Bu bilgiler nihayetinde kurum savunmasını güçlendirmeye ve güvenlik ekiplerini tehditlere daha iyi yanıt vermeleri için tecrübe kazanmasına yardımcı olacaktır.

Birçok siber güvenlik ihlali günler ve hatta aylar boyunca tespit edilemeyebilir. Bu noktada kurum içerisinde düzenli olarak kırmızı takım ve mavi takım egzersizleri yapmak önemlidir.  Elbette ki bu noktada kurumunuza özel çözülerle gelen PriviaHub Eğitim, Simülasyon ve Tatbikat Platformunu inceleyebilirsiniz. PriviaHub kurumunuza özel olarak blue team ve red team ekipleri için mülakat ve siber savaş ortamı sunar.

Siber saldırganlar her geçen gün, saldırı TTP’lerini sürekli olarak geliştiriyor ve bu da ihlallerin haftalarca veya aylarca fark edilmemesine neden olabiliyor. Aynı zamanda kurumlar, etkisiz güvenlik kontrolleri ve siber güvenlik savunmalarındaki boşluklar nedeniyle karmaşık saldırıları tespit etmekte başarısız olmaktadır. Güvenlik ekiplerinin hedefli bir saldırıya hazır olduklarından emin olmamız gerekmektedir. Bir siber saldırıya dayanma yeteneği, ekibin daha karmaşık bir saldırıya dayanacak araçlara ve görünürlüğe sahip olduğu anlamına da gelmez.

Araştırmalar, siber saldırganların tespit edilip ortaya çıkartılmasından önce bir ağ ortamında ortalama olarak 197 gün fark edilmeden kaldığını göstermektedir. 

Kurumunuza Özel Siber Güvenlik Hizmetleri