Siber Güvenlikte Red Team Çözümü

Müthiş bir hızla gelişen teknoloji çağını yaşıyoruz. Gelişiyor, entegre oluyor ve hizmetlerimizi bu çağda dijital dünyaya aktarıyoruz. Bu durum kaçınılmaz olduğu gibi, birçok fırsat ve dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Elbette ki teknoloji bizlere faydalı imkanlar sunarken, siber saldırganlar için de büyük fırsatlar ortaya çıkartabiliyor.

Bu noktada kurumlar için siber saldırıları önleme, tespit etme ve bunlara yanıt verme yeteneklerini test etmek hayati önem taşıyan kritik unsurlardan biri haline geldi.

Yeni zafiyetler, saldırı teknikleri ve siber güvenlik tehditlerine karşı etkili bir şekilde savunma yapmak için proaktif bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. Bu sayede güvenlik kontrolleri ve süreçlerin amacına uygun olduklarından emin olmak için düzenli olarak değerlendirmek, sistemlerimizi test etmek zorundayız.

Proaktif Yaklaşımlar ve Red Team

Red Team ekibi oluşturmak, kurumların siber direncinin yanı sıra tehdit algılama ve olay müdahale yeteneklerini de kapsamlı bir şekilde test edebilmesi için tasarlanmış ve siber tehdit istihbaratı odaklı bir güvenlik çözümüdür.

Kırmızı ekip adını verdiğimiz Red Team Ekibi oluşturmada, siber saldırganlar tarafından kullanılan taktikleri, teknikleri ve prosedürleri (TTP’ler) kullanarak gerçek bir siber saldırının simülasyonunu yansıtan özel uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Bu noktada Red Team simülasyonlarının ve sızma girişimlerinin mümkün olduğunca gerçekçi olması, teknolojinin, personelin ve süreçlerin tamamen sorgulamasını sağlar. 

Standart bir sızma testine göre Red Team hizmetinde bu süreçlerin tamamı test edildiği gibi bazı durumlarda aylarca süren bir çok test aşamasını ve özel metadolojileri de kapsamaktadır.

Red Team Hizmeti Faydaları

  • Siber saldırılara karşı savunma hazırlığını değerlendirmek
  • Çeşitli güvenlik risklerinin tanımlanması ve sınıflandırılması
  • İnsanların ve süreçlerin etkinliğini ve davranışlarını test etmek.
  • Tespit ve müdahale prosedürlerinin iyileştirilmesi
  • Standart sızma testlerinde gözden kaçırılan zafiyetlerin ortaya çıkartılması
  • Sistemlerine ve kurumun fiziksel lokasyonlarına erişimlerin tespit yolları ve süreçleri
  • Siber saldırganların müşteri verilerine erişmesinin ne kadar kolay olabileceği
  • İş sürekliliğini bozmak için kullanılabilecek yöntemleri çeşitliliği ve sınıflandırılması
  • Siber saldırganların tespinin engellenmesine yol açan zafiyetler
  • Olay müdahale planlarının başarımlarının ölçülmesi

…şeklinde sıralanabilir. Elbette ki Red Team ekipleri gerçek bir siber saldırgan davranışı sergilerken, kurum içerisindeki süreçlerin test edilmesini de kapsayarak daha geniş bir perspektiften güvenliğe bakış açısı sağlar. Sızma testinden farklı olarak , Red Team hizmetinde mümkün olduğunca çok sayıda güvenlik açığını belirlemek yerine kurumun genel bir perspektiften güvenliğe bakış açısı ve savunma tarafındaki eksikleri de ortaya çıkartılır.

Red Team Oluşturma Metodolojisi

Red Team ekipleri, kurumların siber saldırıları algılama ve müdahale yeteneklerini test etmek için kullanılarak istihbarat odaklı, kara kutu metodolojileri takip edilir. Bu özel yaklaşım aşağıdakileri noktaları kapsamaktadır.

Keşif

Başarılı bir istihbarat, herhangi bir Red Team çalışmasının başarısı için kritik öneme sahiptir. Siber güvenlik uzmanları kurumun IT ve OT varlıklarını ele geçirebilmek için bilgi toplar. Bu aşamada çeşitli açık kaynaklı istihbarat araçları, teknikleri ve kaynakları kullanır. Kurum çalışanları, davranışları, kurum IT / OT altyapısı ve kullanılan güvenlik teknolojileri ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olunur.

Aşamalandırma ve Silahlandırma

Güvenlik zafiyetleri, sızma noktaları belirlendikten ve bir saldırı planı ortaya çıkartıldıktan sonra, bu aşama karşımıza gelir. Siber saldırıyı gerçekleştirmek için gereken kaynakların elde edilmesi, yapılandırılması ve karartılması bu aşama dahilinde sınıflandırılır. Komuta ve Kontrol (C2) ve sosyal mühendislik faaliyeti gerçekleştirmek için sunucular kurmayı veya kötü amaçlı kod ile sızma amaçlı yazılım geliştirmeyi de içermektedir.

Siber Saldırı Teslimi

Red Team oluşturmanın bu aşamasında, hedef ağ üzerinde bir dayanak noktası elde edilir. Red Team uzmanları, amaçlarını takip ederken, keşfedilen güvenlik açıklarından yararlanmaya çalışacaktır. Çalışan parolalarını kırmak için kaba kuvvet kullanmak veya kimlik avı saldırıları başlatmak gibi eylemlerin tamamını içermektedir.

Dahili Uzlaşma

Hedef ağda bir dayanak noktası / giriş noktası elde edildiğinde, bir sonraki aşama olan dahili uzlaşma karşımıza gelir. Red Team ekipleri için kararlaştırılan hedefler bu aşamada gerçekleştirilir. Bu aşamadaki faaliyetler, ağ üzerinde yanal hareketler gerçekleştirmek, ayrıcalık yükseltmek, fiziksel erişim, komuta ve kontrol faaliyeti ve veri sızma işlemleri bu noktada yapılır.

Raporlama ve Analiz

Red Team ekipleri görevini tamamlanmasının ardından keşfedilen güvenlik açıklarına, kullanılan saldırı vektörlerine ve nasıl düzeltileceği ile ilgili öneriler de dahil olmak üzere kapsamlı bir müşteri raporu hazırlanır.

Privia Security Red Team Hizmeti

Birçok kurum için Red Team ekipleri oluşturmak zorlu ve büyük maliyetler içeren bir süreç gerektirir. Bu noktada Red Team ekibi kurmak yerine Red Team çözümlerinden faydalanabilirsiniz. Ekip oluşturma ve hizmet sağlamada bir saldırıyı doğru bir şekilde simüle etmek yerine kurumunuz için eyleme dönüştürülebilir güvenlik sonuçları sağlayan kontrollü bir değerlendirme yapmak gerekir. Bu noktada başarılı olabilmek için uzmanlık, süreç ve tecrübe gerektirir.

Güçlü, tecrübeli ve yetenekli bir Red Team ekibine ihtiyacınız varsa, doğru yerdesiniz!