PriviaHub Fonksiyonel Yetenekler

Siber Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Platformu (Cyber Range), siber güvenlik uzmanlarının yeteneklerinin artırılmasında yardımcı olacak birçok fonksiyonel yeteneğe sahiptir.

Bu fonksiyonel yetenekler uluslararası düzeyde genel kabul görmüş siber güvenlik standart ve metodolojilerine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Siber güvenlik profesyonellerinin günümüz teknolojilerine uygun olarak senaryolaştırılmış onlarca izole sistem üzerinde gerçekleştirdiği testler ile yeteneklerinin ölçümlenmesi amaçlanır. Ayrıca uzmanların yetiştirilmesinde oyunlaştırılmış senaryolar ile siber güvenlik tatbikatları gerçekleştirilebilir. PriviaHub Cyber Range Platformda sunduğumuz güncel zafiyetlere sahip sistemler sayesinde, bireylerin bilgi birikimini artırılmasına yardımcı olmaktayız.

Siber saldırıların günümüzde giderek karmaşıklaşması zafiyetlerin tespiti ve giderilmesini zorlaştırmaktadır. Kullanıcılar PriviaHub Cyber Range Platformda yer alan özel senaryolara sahip, sanal sistemler üzerinde güncel zafiyetleri inceleyebilecek ve kurumun canlı sistemleri üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce tecrübe kazanmış olacaklar.

Kullanıcıların güvenlik açığı barındıran makinalardaki zafiyetleri istismar ederek, makinalara yerleştirilmiş olan bayraklara (flaglere) erişmeleri ve platformda belirtilen alana girerek ilerlemeleri beklenmektedir. Platformda yer alan makineler Siber Güvenlik Uzmanlarından
oluşan özel bir ekip tarafından geliştirilmektedir.