Siber Savaş Akademisi Başvuru Analizi

Siber güvenlik alanında ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından biri de nitelikli uzman ve insan kaynağı yetiştirmektir. Bu sorununa çözüm olabilmek adına adım attığımız ve üç yıldır sürdürdüğümüz staj programına yapılan başvurular büyük bir ilgiyle karşılandığını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Privia Security olarak siber güvenlik alanında sunmuş olduğumuz danışmanlık, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarımızı yanı sıra; siber güvenlik, yazılım ve tasarım ekosistemine yönelik Siber Savaş Akademisi uzun dönem staj programını değerli üniversite öğrencilerimize sunarak sektörümüze değer katmaya devam ediyoruz.  

Yoğun bir ilgiyle karşılanan siber güvenlik staj programı için üniversite öğrencilerimiz tarafından toplamda 1.438 adet başvuru yapıldı. Bir aylık süre içerisinde almış olduğumuz bu başvurular için değerli öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Başvuru sürecinin ardından kayıt olunan e-posta adreslerine bilgi gönderilerek sınav süreci için çalışmalara başlandığını da hatırlatmak isteriz.

Nitelikli uzman yetiştirme misyonu ile hareket ederek, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için hazırladığımız Siber Savaş Akademisi Staj programımız için istatistikleri siz değerli okuyucularımız ile paylaşıyoruz.

“Siber Savaş Akademisi” Başvuruları

Privia Security olarak her yıl düzenli olarak açtığımız mutfak programı sayesinde, klasik staj yaklaşımlarının dışına çıkarak uygulamalı eğitimler sunmakta ve öğrencilerimize simülasyon ortamlarında gerçek hacking deneyimi yaşatmaktayız. Bu misyonla sunduğumuz program için bir aylık süre içerisinde toplam olarak 1.438 adet başvuru aldık.

Siber Savaş Akademisi Başvuru Sayıları
Siber Savaş Akademisi Başvuru Sayıları

Ülkemizde toplam olarak 209 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 131 adedi devlet üniversitesi ve 78 adedi vakıf üniversitesi olarak 2020 yılı kayıtlarına geçmiştir. Staj programımıza almış olduğumuz 1.438 adet başvuruyu değerlendirdiğimizde 177 farklı üniversiteden (çok küçük bir yüzde ile yurt dışı üniversitelerden de başvuru gelmiştir) başvuru aldığımızı görmekteyiz.

Duyurularımzıda başvurularımızın bölüm fark etmeksizin herkese açık olduğunu belirtmiştik. Bu noktada 177 adet farklı üniversitenin 72 farklı bölümünden başvuru aldığımız yukarıdaki gibi görülmektedir.

“Siber Savaş Akademisi” Okuduğunuz Sınıf

Yapılan başvurularda okuduğunuz sınıf sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Bu cevapları incelediğimizde 3. sınıf öğrencilerinin ön planda olduğunu görüyoruz.

Siber Savaş Akademisi Başvuru Sınıfları
Siber Savaş Akademisi Başvuru Sınıfları

Diğer bir yandan 177 adet farklı üniversitenin 72 farklı bölümünden aldığımız başvurular için öğrencilerimizin okudukları sınıfları incelediğimizde en çok başvurunun 3. sınıf öğrencileri tarafından yapıldığını (başvuru şartı olarak yalnızca 1,2 ve 3. sınıf eklenmiştir) görmekteyiz. Üçüncü sınıflardan 682 adet başvuru alırken, ikinci sınıflardan 470 adet başvuru ve birinci sınıflardan 286 adet başvuru aldık.

“Siber Savaş Akademisi” Üniversite Bölümleri

Başvurularda okuduğunuz bölüm sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bu cevaplar dikkate alındığında Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin ön planda olduğunu görüyoruz.

Siber Savaş Akademisi Başvuru Bölümleri
Siber Savaş Akademisi Başvuru Bölümleri

Başvuru yapan öğrencilerin okumakta oldukları üniversite bölümlerini incelediğimizde birinci sırada Bilgisayar Mühendisliği gelmektedir. Ardından Bilgisayar Programcılığı öğrencileri ve üçüncü sırada Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde okuyan öğrencilerimiz gelmektedir. İlk beş için başvuru sayıları aşağıdaki gibidir.

  • Bilgisayar Mühendisliği 644 Başvuru
  • Bilgisayar Programcılığı 122 Başvuru
  • Yönetim Bilişim Sistemleri 102 Başvuru
  • Adli Bilişim Mühendisliği 98 Başvuru
  • Yazılım Mühendisliği 72 Başvuru

“Siber Savaş Akademisi” Başvuru Yapılan Alanlar

Siber Savaş Akademisi Başvuru Yapılan Alanlar
Siber Savaş Akademisi Başvuru Yapılan Alanlar

Siber savaş akademisi başvuruları için altı farklı alan belirlenmiştir. Tasarım, İçerik Geliştirme, Yazılım ve Siber Güvenlik konuları için belirlenen bu altı farklı alanda en çok Siber Güvenlik Stajyeri (Offensive / Defensive / Forensic) alanına başvuru yapılmıştır. Sonrasında Yazılım Backend ve Frontend Stajyerlerini, ardından PriviaHub ürünümüz için İçerik Geliştirme ve son olarak Tasarım (UI/UX) stajyerleri başvurularını görmekteyiz.

“Siber Savaş Akademisi” Nereden Duydunuz?

Siber Savaş Akademisi Staj Programı için birçok kanaldan duyurular çıkılmış aynı zamanda birçok üniversitenin klübü ile iletişime geçilmiştri. Bu noktada sorduğumuz soruya verilen cevaplarda aşağıdaki gibi kelime bulutları oluşturuldu.

Siber Savaş Akademisi Nereden Duydunuz?
Siber Savaş Akademisi Nereden Duydunuz?

Bu kelimeler ile oluşturuduğumuz kelime bulutu üzerinde büyük puntolar en çok konuşulan küçük puntolar ise en az kullanılan kelimelerdir. Kelimeleri incelediğimiz zaman Siber Savaş Akademisi duyurularının Twitter, Instagram Linkedin ve Telegram gibi kanallar üzerinden sıkça paylaşıldığı gibi değerli üniversite hocalarımız ve siber kulüplerin paylaşımlarının ve tavsiyelerinin de etkili olduğunu görmekteyiz.

Daha Önce Staj Yaptınız mı?

Başvuru formunda öğrencilerimize daha önce staj yapıp / yapmadıkları sorulmuştur. Bu soruya cevap verenler aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

Siber Savaş Akademisi Staj Yapanlar
Siber Savaş Akademisi Staj Yapanlar

Bu soruya cevap verenlerin büyük bir kısmı daha önce bir şekilde staj yaptığını görmekteyiz. Bu noktada daha önce hiç staj yapmayan 232 kişi olduğunu görmekteyiz. Bu arkadaşlarımızın büyük bir kısmının da 1. sınıfta okuduğu dikkat çekmektedir.

Github Adresiniz

Başvuru yapan öğrencilerimize Github adresleri sorulmuştur. Bu soruya cevap verenleri incelediğimizde çoğunluğunun Github üzerinde hesabı olduğunu görmekteyiz. GitHub, yazılım konusunda önemli bir araç olarak kabul edilir. Github üzerinde projelerinizi paylaşabileceğiniz gibi iş akışı ve işbirliği iyileştirmeleri için GitHub’a yönelen çok sayıda profesyonel de bulunmaktadır. Aslen GitHub, Git adlı bir sürüm kontrol sistemini barındıran bulut tabanlı bir yazılım aracı olarak tanımlanır.

Siber Savaş Akademisi Staj Yapanlar
Siber Savaş Akademisi Staj Yapanlar

Soruya Github adresini ileterek cevap verenlerin sayısı 862 kişidir. Ancak herhangi bir şekilde Github adresi olmayan 576 kişininde dikkatimizi çektiğini söyleyebiliriz.

Twitter Adresiniz

Başvuru yapan kişilerin Twitter adresleri başvuru formunda talep edilmiştir. Sonuçları incelediğimiz zaman Twitter kullanan kişilerin azınlıkta olduğunu, ancak başvuru yapan kişilerin üçte birinin Twitter kullanmaya devam ettiğini görmekteyiz.

Siber Savaş Akademisi Staj Yapanlar
Siber Savaş Akademisi Staj Yapanlar

Kritik bir soru olmasa da başvuru yapan 1.438 kişi arasından 962 kişinin Twitter kullanmadığını belirtmesine rağmen 476 kişinin aktif bir Twitter hesabı olduğunu görüyıoruz.

Linkedin Adresiniz

Bu soruda staj için başvuru yapan öğrencilerimize Linkedin adresleri sorulmuştur. Alınan cevapları incelediğimizde başvuru yapan 1.438 kişinin büyük bir kısmında Linkedin hesabı olduğunu görmekteyiz.

Siber Savaş Akademisi Linkedin
Siber Savaş Akademisi Linkedin

Başvuru yapan 1.130 kişinin Linkedin hesabına sahip olduğunu görmekteyiz. Twitter kullanımının aksine Linkedin kullanımında yüksek bir kullanım görmekteyiz. Diğer bir yandan başvuru yapanlar arasında 308 kişi Linkedin hesabı kullanmadığını belirtmiştir.

Instagram Adresiniz

Günümüz teknoloji dünyasında gençlerin olmazsa olmazlarından biri haline gelen Instagram adresi için sonuçlarımız aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

Siber Savaş Akademisi Linkedin
Siber Savaş Akademisi Linkedin

Instagram kullanımını incelediğimiz zaman neredeyse yarı yarıya bir sonuç elde ediyoruz. Başvuru yapan 1.438 kişi arasından 650 kişinin Instagram hesabı varken, 788 kişi ise Instagram hesabı olmadığını belirtmiştir.

Neden Siber Savaş Akademisi?

Değerli öğrencilerimize başvuru formumuzda Siber Savaş Akademisi’ni neden tercih ettikleri de sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar için oluşturduğumuz kelime bulutu aşağdaki gibi şekillenmiştir.

Siber Savaş Akademisi Linkedin
Siber Savaş Akademisi Linkedin

Gelen cevapları incelediğimizde Siber Savaş Akademisi’nin kariyerlerine değer katacağı, Privia Security ailesi ile kendilerini geliştirebileceklerini ve benzeri şekilde cevaplar alınmıştır. Özellikle de kendini geliştirmek isteyen kişilerin bu program sayesinde amaçlarına ulaşabileceklerini iletmeleri ve programa gösterilen yoğun ilgi için teşekkürlerimizi sunarız.

Heryıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Privia Security Siber Savaş Akademisi Staj Programı için başvuru yapan tüm adaylara teşekkürlerimizi sunar, sınavda başarılar dileriz.