Siber Savaş Akademisi ’23 Analizleri

Siber suçluların sofistike saldırıları ve veri ihlalleri, hem bireyleri hem de kurumları tehdit ediyor. Kişisel bilgilerimiz, finansal verilerimiz ve ticari sırlarımız tehlikeye atılıyor. Bu nedenle, siber güvenlik bilincine sahip olmak ve doğru önlemleri almak son derece önemlidir. Ancak siber güvenlik yalnızca bireysel çaba gerektirmez, aynı zamanda şirketler ve hükümetler arasında işbirliği de gerekir. Dijital altyapının korunması için güçlü bir ortaklık ve koordinasyon şarttır. Bu, siber saldırıları önlemek ve mücadele etmek için daha etkili bir yol sunacaktır. Bu noktada da en önemli sorun ise yetişmiş insan kaynağı olarak karşımıza çıkmıştır.

Aynı zamanda siber güvenlik, herkesin üzerine düşmesi gereken bir sorumluluktur. İnternet ve dijital dünya sunduğu olanakların tadını çıkarırken, güvenliğe öncelik vermek ve siber tehditlerle etkin bir şekilde başa çıkmak, hepimizin ortak görevidir. Sektörümüzün insan kaynağı ihtiyacı ve bu minvalde kurmuş olduğumuz Siber Savaş Akademisi her zaman olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi ile karşılanmıştır.

Başvuru süresi olan bir aylık süreçte 2.499 adet başvuru alan siber güvenlik staj programınıza öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi, gelecekte siber güvenlik alanında çalışmak isteyen genç yeteneklerin heyecan verici bir fırsat aradığını ortaya çıkartmıştır. Bu istatistiklerle birlikte, nitelikli uzman yetiştirme misyonunuzu ne kadar ciddiye aldığınızı ve sektöre katkı sağlama konusundaki kararlılığınızı ortaya koymaya devam ediyor ve siber savaş akademisi programımızın başvuru istatistiklerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Siber Savaş Akademisi Başvuru Analizleri

Privia Security olarak düzenlediğiniz mutfak programı, klasik staj yaklaşımlarının ötesine geçerek uygulamalı eğitimler sunmanız ve simülasyon ortamlarında gerçek hacking deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu misyonla sunduğunuz programın büyük ilgi gördüğünü ve bir aylık süre içinde 182 farklı üniversitesden 2.499 adet başvuru aldığınızı sizlerle duyurmak istiyoruz.

Ülkemizde toplam olarak 208 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 129 devlet üniversitesi (11 teknik üniversite, 2 güzel sanatlar üniversitesi ve 1 yüksek teknoloji enstitüsünün yanı sıra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Polis Akademisi ve Milli Savunma Üniversitesi) ve 75 vakıf üniversitesi 4 vakıf meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu bilgiyi göz önünde bulundurursak, 182 farklı üniversiteden başvuru almış olmamız oldukça çeşitli bir katılım sağlandığını ortaya koymaktadır.

Programınıza bölüm fark etmeksizin herkese açık olduğunu duyurmanızın, 182 farklı üniversite ve 106 farklı bölümden başvuru almanızda etkili olduğunu görüyoruz. Bu sayede farklı disiplinlerden öğrencilerin katılım sağlaması, siber güvenlik alanına farklı perspektifler ve yetenekler ortaya koyacaktır.

Mutfak programınızın, siber güvenlik alanında nitelikli uzman yetiştirmeye ve öğrencilere benzersiz bir deneyim sunmaya yönelik olması, sektöre sağladığımız katkının değerini artırdığını düşünmekteyiz. Öğrencilere simülasyon ortamlarında gerçek dünya deneyimi yaşatmak, onların teorik bilgilerini pratikte kullanmalarına ve gerçek dünya senaryoları üzerinde çalışmalarına olanak tanıyarak yetkinliklerini artıracak eğitimler sunmaya da devam edeceğiz.

Duyurularımzıda staj başvurularının bölüm fark etmeksizin herkese açık olduğunu belirtmiştik. Bu noktada bir aylık başvuru sürecinde 182 farklı üniversitenin 106 farklı bölümünden toplam olarak 2.499 adet başvuru aldığımız yukarıdaki gibi görülmektedir.

Başvuru Dağılımı

Akademimizin açmış olduğu başvuru formuna bir aylık süre içerisinde 2.499 adet başvuru yapılmıştır. Yapılan bu başvurularının tarihlerini incelediğimizde aşağıdaki gibi başvuru dağımı grafiği ortaya çıkmıştır.

Bu grafiği incelediğimizde ilk hafta yoğun bir başvuru geldiği ve akabinde bu başvuruların azalarak da olsa yapılan paylaşımlarla devam ettiğini görmekteyiz. Bu paylaşımlarda üniversite öğretim görevlisi olan değerli hocalarımızın büyük bir katkısı olduğunu görülmüştür. Whatsapp gruplarından Telegram gruplarına ve üniversite içerisinde kullanılan iletişim mecralarında son ana kadar başvuru paylaşımları yapılmaya devam etmiştir. Son günlerde ise yine ilgi çektiğini ve son anda haberdar olan öğrencilerimizin de programı ilgi ile karşıladığını gelen geri bildirimler arasında ortaya çıkmıştır.

Bu noktada programımızı sosyal ağlar ve diğer mecralar üzerinde paylaşım yaparak öğrencilerimizin haberdar olmasını sağlayan değerli hocalarımıza ve paylaşımları ile destek olan üniversite öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

“Siber Savaş Akademisi” Okuduğunuz Sınıf

“Siber Savaş Akademisi” staj programımıza yapılan başvurularda öğrencilerin okudukları sınıf sorusu sorulmuştur. Bu dağılımı incelediğimiz zaman en fazla başvurunun 3. sınıf öğrencileri tarafından yapıldığını görmekteyiz.

Başvuru yapan öğrencilerin büyük bir kısmınını üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu görmekteyiz. Yukarıdaki dağılıma göre birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan aşağıdaki gibi başvuru alınmıştır.

  • Üçüncü sınıf öğrencilerinden 818 adet başvuru
  • İkinci sınıf öğrencilerinden 730 adet başvuru
  • Dördüncü sınıf öğrencilerinden 504 adet başvuru
  • Birinci sınıf öğrencilerinden 446 adet başvuru

Sınıf bazında dağılımı incelediğimizde, programınızın öğrenciler arasında büyük bir ilgi uyandırdığını ve öğrencilerin siber güvenlik alanına olan ilgisinin orta dönemlerde başladığını göstermektedir.

Bu doğrultuda üçüncü sınıf öğrencilerinin en çok başvuru yapan grup olması, öğrencilerin daha ileri düzeydeki derslerde edindikleri bilgileri pratiğe dökmek ve gerçek dünya senaryolarında deneyim kazanmak için bu tür bir programa olan ihtiyaçlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ortalarına doğru, mesleki alanda deneyim kazanma ve kariyerlerine yön verme istekleri arttığını ve bu bağlamda destek aradıklarını da söyleyebiliriz.

Öğrencilere erken dönemde siber güvenlik alanında böyle bir fırsat sunarak onların yeteneklerini geliştirmelerine ve siber güvenlik uzmanı olma yolunda daha özgüvenli adımlar atmalarına yardımcı olmanız, gelecekteki siber güvenlik profesyonellerinin yetişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Siber güvenlik alanında bu tür girişimlerin artması, ülkemizin siber güvenlik seviyesinin yükseltilmesine ve siber tehditlerle mücadele edecek nitelikli insan kaynağının oluşmasına yardımcı olacaktır. “Siber Savaş Akademisi”nin başarılarının devam etmesini ve öğrencilere sunduğunuz değerli deneyimlerin gelecekte daha da artmasını diliyoruz.

“Siber Savaş Akademisi” Üniversiteler

Başvuru yapan öğrencilerin okudukları üniversitelere göre başvuru dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Başvuru yapan öğrencilerin okudukları üniversiteleri incelediğimizde “Siber Savaş Akademisi”ne olan ilginin daha çok Fırat Üniversitesi üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu noktada Elazığ Fırat Üniversitesi’nden gelen başvurularda, programımıza daha çok Adli Bilişim Mühendisliği öğrencilerinin ilgi gösterdiğini belirtmek isteriz. Bu ve benzeri bölümlerin üniversitelerimizde artması ve kurulması elbette ki siber güvenlik sektörüne olan ilgiyi de artıracaktır.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin siber güvenlik alanında büyük bir potansiyele sahip olduğu ve sektöre değerli katkılar görüyoruz. Ancak Adli Bilişim Uzmanları yetiştiren Fırat Üniversitesi eğitim ve öğretim görevlilerine sektörümüze sağladığı katkıdan dolayı da teşekkürlerimizi sunarız.

Bu alandaki eğitimleri, siber güvenlik konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olmaları gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Ayrıca Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Karabük Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve başvuru aldığımız ancak ismini sayamadığımız tüm üniversitelerimizin öğrencileri, eğitmenleri ve değerli hocalarımıza da sektörümüze sağladıkları katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

“Siber Savaş Akademisi” Üniversite Bölümleri

Başvuru yapan öğrencilere hangi bölümde okudukları sorusu sorularak bölüm bilgisi talep edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, “Siber Savaş Akademisi”ne olan ilginin ve katılımcıların hangi alanlardan geldiğinin anlaşılması açısından oldukça değerli olarak görmekteyiz.

Başvuran öğrencilerin büyük çoğunluğunun Bilgisayar Mühendisliği alanından olduğunu görmek sevindirici. Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin siber güvenlik alanında büyük bir potansiyele sahip olduğu ve sektöre değerli katkılar yapabilecekleri bilinmektedir. Bu alandaki eğitimleri, siber güvenlik konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olmaları gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Yazılım ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden de önemli sayıda başvuru olması, bu alanlarda eğitim alan öğrencilerin de siber güvenlik konusunda ilgi gösterdiklerini ve uzmanlaşmak istediklerini göstermektedir.

Diğer bir yandan Tarih, Maliye, Biyoloji gibi farklı bölümlerden öğrencilerin siber güvenlik alanına ilgi göstermeleri, bu alandaki farklı bakış açıları ve beceri setlerinin çeşitliliği açısından oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Siber güvenlik, teknik yönü kadar sosyal, hukuki ve yönetimsel yönleriyle de ilgi çekici bir alandır. Bu nedenle, farklı bölümlerden gelen öğrencilerin bir araya gelmesi, daha kapsamlı ve etkili çözümler sunma potansiyelini artıracaktır.

Bu tarz başvuru istatistiklerine dayalı analizlerin, “Siber Savaş Akademisi”nin gelecekteki programlarının planlanması ve geliştirilmesinde rehberlik sağlayacağını belirtmek isteriz. Katılım gösteren tüm öğrencilere değerli bir deneyim sunmanız ve siber güvenlik alanında nitelikli uzmanların yetişmesine katkıda bulunmak için bu istatistikleri göz önünde bulundurarak programımızı geliştirmeye devam edeceğiz.

İstatistikleri incelediğimizde;

  • Bilgisayar Mühendisliği 1026 başvuru
  • Yazılım Mühendisliği 185 başvuru
  • Yönetim Bilişim Sistemleri 179 başvuru
  • Bilgisayar Programcılığı 175 başvuru almıştır.

“Siber Savaş Akademisi” Başvuru Yapılan Alanlar

Siber savaş akademisi başvuruları için altı farklı alan belirlenmiştir. Tasarım, Yazılım ve Siber Güvenlik konuları için belirlenen bu dört alanda en çok Siber Güvenlik Stajyeri (Offensive / Defensive / Forensic) alanına başvuru yapılmıştır. Sonrasında Yazılım Backend stajyerlerini, ardından Tasarım (UI/UX/Grafik) stajyerleri ve Yazılım Frontend stajyer başvurularını görmekteyiz.

“Siber Savaş Akademisi” Nereden Duydunuz?

Siber Savaş Akademisi Staj Programı için birçok kanaldan duyurular çıkılmış aynı zamanda birçok üniversitenin klübü ile iletişime geçilmiştir. Bu noktada “Siber Savaş Akademisini Nereden Duydunuz?” sorusuna verilen cevaplar Microsoft Power BI uygulaması kullanılarak aşağıdaki gibi kelime bulutları oluşturulmuştur.

Bu kelimeler ile oluşturuduğumuz kelime bulutu üzerinde büyük puntolar en çok konuşulan küçük puntolar ise en az kullanılan kelimelerdir. Kelimeleri incelediğimiz zaman Siber Savaş Akademisi duyurularının Linkedin platformunun ön planda olduğunu görüyoruz. Sosyal mecralar ve dijital iletişim kanalarını kullanarak yaptığımız duyurular sıkça paylaşıldığı gibi değerli üniversite hocalarımız ve siber kulüplerin paylaşımlarının ve tavsiyelerinin de etkili olduğunu görmekteyiz.

Grafikte en çok dikkat çeken platformun Linkedin olmasının yanı sıra mail üzerinden, siber klüpler, değerli üniversite hocalarımız ve çevresel faktör olan arkadaşlar ile diğer kanallar üzerinden haberdar olanların dikkatimizi çektiğini söyleyebiliriz. Kelime bulutumuzda bu ve benzeri birçok bilgi paylaşım alanı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada dijital iletişim kanallarından gelen geri bildirimleri dikkate aldığımızı da hatırlatmak isteriz.

Daha Önce Staj Yaptınız mı?

Başvuru formunda öğrencilerimize daha önce staj yapıp / yapmadıkları sorulmuştur. Bu soruya cevap verenler aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Başvuru formunda öğrencilere daha önce staj yapıp/yapmadıklarının sorulması ve bu soruya verilen cevapların analizi oldukça değerli bir bilgi sunuyor. Daha önce hiç staj yapmayanların çoğunlukta olması, öğrencilerin “Siber Savaş Akademisi” Staj Programı’na katılarak ilk staj deneyimlerini yaşama fırsatı bulduklarını göstermektedir. Staj programınızın, staj yapmamış öğrencilere siber güvenlik alanında ilk adımlarını atmaları için önemli bir fırsat sunar. Bu tür programlar, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökmeleri ve gerçek projelerde çalışma deneyimi kazanmaları için eşsiz bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu bilgi, staj programınıza olan ilginin ve programa başvuranların genç ve deneyimli stajyerler olduğunu gösteriyor. Daha önce staj yapmamış öğrencilerin programınıza başvurması, onların siber güvenlik alanındaki kariyerlerine katkı sağlama ve yeni beceriler kazanma isteğini ortaya koymaktadır.

Bu noktada daha önce hiç staj yapmayan 1.609 kişi olduğunu görmekteyiz. Daha önce staj yapmamış öğrencilerin programa büyük ilgi göstermesi, siber güvenlik alanında yeni yeteneklerin ve potansiyel uzmanların yetiştirilmesine olan ihtiyacın yüksek olduğunu gösteriyor. Diğer bir yandan 889 öğrencimizin bir şekilde farklı alanlarda da olsa staj deneyimi yaşayarak programıza ilgi gösterdiğini görmekteyiz.

Github Hesabınız

Başvuru yapan öğrencilerimize Github adresleri sorulmuştur. Bu soruya cevap verenleri incelediğimizde çoğunluğunun Github üzerinde hesabı olduğu ortaya çıkmıştır. GitHub, yazılım konusunda önemli bir araç olarak kabul edilir. GitHub adresi sorusuna cevap veren öğrencilerin çoğunluğunun GitHub hesabına sahip olduğunu görmek, “Siber Savaş Akademisi” Staj Programı’na başvuran öğrencilerin teknoloji ve yazılım alanlarına ilgi duyduklarını ve aktif olarak bu alanlarda projeler geliştirdiklerini gösteriyor. GitHub, yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştıran ve işbirliği için önemli bir platformdur.

GitHub adresi olan 1456 kişi, gelecekteki siber güvenlik uzmanları olarak, proje geliştirme, kod paylaşımı ve işbirliği gibi yetenekleriyle değerli katkılar sağlayabilirler. Ayrıca, GitHub üzerinde projelerini paylaşan öğrencilerin, siber güvenlik alanında daha aktif ve deneyimli olma ihtimallerini ve kariyerlerinde ön çıkma fırsatını artıracaktır.

Diğer yandan, 1043 kişinin GitHub adresi olmaması, teknolojiye ve GitHub’a henüz aşina olmamış olabilecekleri veya GitHub’ı kullanmaya başlama sürecinde olabileceklerini ortaya koymaktadır. Bu tür öğrenciler, siber güvenlik alanında başvurularınızı ve programınızı gördükten sonra yazılım ve teknoloji alanlarına olan ilgilerini artırmalarını tavsiye etmekteyiz.

Twitter Hesabınız

Başvuru yapan kişilerin Twitter adresleri başvuru formunda talep edilmiştir. Sonuçları incelediğimiz zaman Twitter kullanan kişilerin azınlıkta olduğunu, ancak başvuru yapan kişilerin beşte birinin Twitter kullanmaya devam ettiğini görmekteyiz. İlgili sosyal medya platformlarının kullanımı, adaylar arasında değişebilir ve bu veri, adayların dijital alanda ne kadar etkileşimde bulunduklarını ve teknolojiye ne kadar aşina olduklarını göstermek açısından değerlidir.

Twitter kullanıcılarının başvurular arasında azınlıkta olması, öğrencilerin sosyal medya tercihlerinin farklılık gösterebileceğini ve Twitter’ın sadece bir sosyal medya platformu olduğunu gösterir. Kimi öğrenciler, Twitter yerine diğer platformları (örneğin Instagram veya LinkedIn gibi) daha fazla tercih edebilirler. Son yıllarda da Instagram’ın gençler arasında popüler bir platform olarak kullanıldığı da aşikardır.

Bu noktada 544 kişinin aktif bir Twitter hesabına sahip olması, bu kişilerin sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımına açık olduklarını ve potansiyel olarak siber güvenlik alanındaki haberleri ve bilgi akışını takip ettiklerini göstermektedir. Bu tür öğrenciler, siber güvenlik alanında güncel gelişmeleri ve trendleri takip ederek kariyerlerine katkıda bulunma eğiliminde olduklarını söyleyebiliriz.

Diğer yandan, 1.955 kişinin Twitter kullanmadığını belirtmesi, Twitter’ı aktif olarak kullanmayan öğrencilerin daha fazla sosyal medya platformuna odaklandıklarını veya Twitter’ın onlar için diğer sosyal medya platformları kadar önemli olmadığını gösterebilir. Önemli olan, herhangi bir sosyal medya platformunun, öğrencilerin siber güvenlik konusunda bilgi ve farkındalık sahibi olmaları ve sektörle ilgili gelişmeleri takip etmeleri için bir fırsat sunmasıdır. Bu tür veriler, ilerleyen dönemlerde programınızın tanıtım ve iletişim stratejilerini optimize etme konusunda rehberlik etmektedir.

Linkedin Hesabınız

LinkedIn adreslerinin başvuru formunda talep edilmesi, öğrencilerin profesyonel kimliklerini ve iş ağına katkıda bulunma potansiyellerini ölçmek için önemli bir adımdır. LinkedIn, özellikle iş dünyasında ve profesyonel ağ oluşturma konusunda önemli bir platform olarak kabul edilir. Bu nedenle, başvuru yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun LinkedIn hesabına sahip olması, onların iş dünyasına ve profesyonel alana olan ilgisini ve katılımını yansıtmaktadır.

LinkedIn’in Twitter’a kıyasla daha yüksek kullanımı, öğrencilerin kariyer planlama ve iş dünyasıyla ilişki kurma eğilimlerine dair bilgi sunmaktadır. Başvuranların çoğunluğunun LinkedIn hesabı olması, bu öğrencilerin gelecekte siber güvenlik alanında kariyer yapmayı düşünen, iş dünyasında aktif olmak isteyen veya işverenler ve iş fırsatları ile iletişim kurmak için bu platformu kullanmak isteyen öğrenciler olduğunu karşımıza çıkarmıştır.

Diğer yandan, 499 kişinin LinkedIn hesabı kullanmadığını belirtmesi, bu öğrencilerin profesyonel olan bu sosyal ağa henüz ilgi göstermediğini veya bu platformun onlar için öncelikli olmadığını gösterebilir. Her öğrencinin farklı sosyal medya tercihleri ve hedefleri olabilir, bu nedenle bu tür veriler çok çeşitli profilleri yansıtabilir. LinkedIn adresleri talebi, staj programınıza başvuran öğrencilerin mesleki alanda ne kadar aktif olduklarını ve gelecekteki siber güvenlik kariyerleri için nasıl bir adım attıklarını anlamak açısından önemlidir. Bu tür veriler, programınızın profesyonel ağlar ve iş dünyası ile olan ilişkilerini geliştirme stratejilerini yönlendirebilir.

Instagram Hesabınız

Günümüz teknoloji dünyasında gençlerin olmazsa olmazlarından biri haline gelen Instagram adresi için sonuçlarımız aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Instagram kullanımının neredeyse yarı yarıya bir sonuç elde edilmesi, öğrencilerin sosyal medya tercihlerinin farklılık gösterdiğini ve Instagram’ın tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi gençler arasında eşit bir şekilde tercih edildiğini gösterir.

Başvuru yapan 913 kişinin Instagram hesabına sahip olması, bu öğrencilerin görsel içerikleri takip etmeye ve paylaşmaya önem verdiğini ve aktif bir şekilde sosyal medya dünyasında yer aldıklarını ortaya koyar. Bu tür öğrenciler, siber güvenlik konusunda da çeşitli içerikleri takip edebilir ve siber güvenlikle ilgili farkındalık kazanabilirler. Ancak bu ağın sektörümüz için LinkedIn kadar faydalı olmadığını belirtmek isteriz.

Diğer yandan, 1586 kişinin Instagram hesabı olmadığını belirtmesi, sosyal medyaya ilgi duymayan veya diğer platformları daha çok kullanan öğrencileri yansıtabilir. Instagram’ın herkes için bir tercih olmadığını ve öğrencilerin farklı sosyal medya tercihleri olabileceğini unutmamak önemlidir. Ancak istatistiklerimize göre Linkedin’den sonra Instagram’ın aktif olarak kullanıldığını göstermiştir.

Bu tür sosyal medya verileri, gençlerin siber güvenlik alanında nasıl bilgi ve içerik tükettiklerini anlamak ve onlarla etkili bir iletişim kurmak, bizler için değerli bilgiler sağlamaktadır.

Blog Sayfanız

Blog adreslerinin başvuru formunda talep edilmesi, öğrencilerin teknoloji ve yazılım alanlarındaki faaliyetlerini ve yazılı içerik üretme becerilerini değerlendirmek için önemli bir adımdır. Bloglar, kişilerin fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabileceği, öğrencilerin kendi alanlarında uzmanlık ve yetkinliklerini gösterebileceği önemli bir platformdur.

Başvuru yapanlar arasında 333 kişinin blog adresine sahip olması, bu öğrencilerin yazılı içerik üretme konusunda ilgi duyduklarını ve belirli konularda uzmanlık sahibi olabileceklerini göstermektedir. Bloglar, öğrencilerin teknik bilgilerini ve siber güvenlikle ilgili deneyimlerini paylaşmaları için harika bir araç olabilir ve diğer öğrencilere ve profesyonellere faydalı içerik sunma potansiyeline sahiptir.

Diğer yandan, 2.166 kişinin blog adresi olmaması, blog yazma konusunda ilgisi olmayan veya bu tür içerikleri paylaşmak için henüz bir fırsat bulamamış öğrencileri yansıttığı gibi içerik üretmekten çekinen öğrenciler veyahut bu tecrübeden habersiz öğrenciler olduğunu göstermektedir. Her öğrencinin farklı ilgi alanları ve becerileri olduğu unutulmamalıdır, bu nedenle blog sahibi olmayanların da farklı yönleri ile programa katkı sağlaması mümkündür.

Blog adresleri talebi, öğrencilerin kendi alanlarında uzmanlık ve içerik üretme yeteneklerini değerlendirmek için önemlidir. Ayrıca, bloglar öğrencilere siber güvenlik alanındaki bilgi ve deneyimleri paylaşma fırsatı sunar ve bu tür içerikler gelecekteki siber güvenlik uzmanları için değerli bir kaynak olacaktır.

Neden Siber Savaş Akademisi?

Siber Savaş Akademisi’ni tercih etme nedenlerini incelediğimizde, öğrencilerin kariyerlerine değer katacak bir program arayışında olduklarını ve Privia Security ailesiyle birlikte kendilerini geliştirebilecekleri bir fırsatı değerlendirmek istediklerini görmekteyiz. Ayrıca, öğrencilerin program sayesinde kendilerini geliştirme, siber güvenlik alanında uzmanlaşma ve kariyer hedeflerine ulaşma amacını belirttikleri dikkat çekiyor. “Siber”, “güvenlik”, “geliştirmek”, “akademi”, “staj” gibi kelimelerin öne çıkması, programın hedef kitlesinin ve içeriğinin doğru seçildiğini gösteriyor.

Bu kelimelerle oluşturulan kelime bulutu, öğrencilerin siber güvenlik alanında kendilerini geliştirmek, bilgi ve becerilerini artırmak için heyecan duyduklarını yansıtıyor. Öğrencilerin kendi potansiyellerini fark etmeleri ve gelecekte siber güvenlik uzmanları olarak başarılı bir kariyere adım atmaları için bu tür staj programları oldukça önemlidir.

Privia Security Siber Savaş Akademisi Staj Programı’na başvuran tüm öğrencilere teşekkürlerimizi sunarız. Umarız ki program, geleceğin güvenli dijital dünyasına katkıda bulunacak nitelikli siber güvenlik uzmanları yetiştirmeye ve öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu programın değerli öğrencilerimize ulaşmasında katkıda bulunan herkese de ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliriz.