AVCI

AVCI, güvenlik araçlarının tek bir merkezden yönetilmesini sağlar.
AVCI Dashboard

AVCI NEDİR?

CSOC (Cyber Security Operation Center) alt yapısında kullanılan bir çok güvenlik aracı yönetimsel zorluklara sebep olmaktadır.

AVCI, güvenlik araçlarının tek bir merkezden yönetilmesini sağlar.

Zafiyetlerin merkezi yönetimi sağlanarak, kurumlara zaman tasarrufu, hızlı aksiyon alma ve bütünleşik araç yönetimiyle proaktif güvenlikte fayda sağlamaktadır.

AVCI ÖZELLİKLERİ

Periyodik Raporlama

Periyodik Raporlama

Zafiyet analizlerini periyodik raporlayarak, yönetimsel kolaylıklar sağlar.

Merkezi İzleme

Merkezi İzleme

Güvenlik araçlarının çıktılarını merkezi olarak izler ve otomatik aksiyon alınmasını sağlar.

Çoklu Araç Yönetimi

Çoklu Araç Yönetimi

Her bir zafiyet analiz aracının yönetimi merkezileştirerek, tek bir yerden yönetilmesini sağlar.

Zafiyet Yönetimi

Zafiyet Yönetimi

Zafiyet analizlerini periyodik raporlayarak, yönetimsel kolaylıklar sağlar.

Sınırsız Plugin

Sınırsız Plugin

AVCI, içerisinde bulunan plugin motoru sayesinde sınırsız plugin desteği sunar.

Ön Talep Oluştur

Ön talepte bulunarak ürünümüze erkenden erişim sağlayabilirsiniz.

NEDEN AVCI?

Zafiyet analizlerini periyodik raporlayarak, yönetimsel kolaylıklar sağlar.

Bütünleşik Zafiyet Yönetimi

Bütünleşik Zafiyet Yönetimi

Zaman ve Kaynak Tasarrufu

Zaman ve Kaynak Tasarrufu

Risk Analizi ve Yönetimi

Risk Analizi ve Yönetimi

Galeri #1
Galeri #2