PriviaHub

Cyber Security Range & Cyber Security Training Portal

PriviaHub siber güvenlik eğitim platformu özel olarak geliştirilmiş zafiyet barındıran sistemlerin entegre edilmesi için bütünleşir bir altyapı sunar.

PriviaHub Nedir?

KURUMA ÖZEL LAB

PriviaHub, her müşteri için özel laboratuvar sağlamaktadır. Böylece personellerinizin eriştiği sistemler kuruma özel olacağından, üçüncü kişilerden izole bir sisteme sahip olunacaktır.

ÇOKLU KATEGORİ

PriviaHub, saldırı pratiği geliştirmek için birçok kategoride zayıf sistemler barındırmaktadır. Böylece personeller istedikleri kategorilerde pratik yapabilirler.

ÖZEL SİSTEM ENTEGRASYONU

PriviaHub, özel olarak geliştirilmiş zafiyet barındıran sistemlerin entegre edilmesi için bütünleşir bir altyapı sunar. Vmware, HyperV yada VirtualBox gibi sanallaştırma platformları üzerinde oluşturulan zayıf sistemler, PriviaHub entegre edilebilir.

Kullanıcı Profilleri

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları departmanı için özel raporlamalar kullanılarak, personellerin çözdüğü makinalar, sisteme bağlı kalma süreleri, eğitim başarıları gibi birçok özelleştirilmiş rapora erişim sağlanabilmektedir

Kurum Yöneticisi

Kurum Yöneticileri, sisteme erişecek kurum personellerini oluşturmak, değiştirmek yada yönetmek gibi yetkilere sahiptirler. Ayrıca personellerin başarılarını ölçümleyen raporlara da erişebilmektedir.

Kurum Personeli

Kurum Personelleri, farklı kategorilerde birçok sistemde özel olarak hazırlanmış, zafiyet barındıran sistemlere sızma girişimlerinde bulunarak, pratik yaparlar.

PriviaHub Özellikler

Bayrak

Tüm sistemlere sızma girişimi gerçekleştiren kullanıcıların, sistemlere yerleştirilmiş bayrakları ele geçirmesi beklenmektedir. Ele geçirilen bayraklar, sızma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini belirler.

Benzersiz Adlandırma

Sistemde yer alan her bir makine, benzersiz bir isme sahiptir. Ayrıca sistem isimleri ipucu olarak da kullanılabilmektedir.

Zorluk Seviyesi

Her sistem, kolay, orta ve zor olmak üzere 3 ayrı seviyeye sahiptir. Kullanıcılar zafiyetlerin zorluğuna göre sızma girişiminde bulunacakları sistemleri belirleyebilirler.

Etiketleme

Her sistem için özel olarak etiketler eklenebilir. Sistemler eklenen etiketler sayesinde kolayca gruplandırılabilir.

Özel Senaryolar

Erişilebilen makinalar dışında ayrıca özel senaryoların bulunduğu sistemlerde altyapıda bulunmaktadır. Özel senaryoların bulunduğu sistemlere erişebilmek için önceki makinaların çözülmüş olması gerekir.

Skorlama

Her sistem için 100’lük tabanda puanlar belirlenmiştir. Bir sisteme yerleştirilen bayrakları ele geçiren kullanıcılar, bayrak değeri kadar puan toplayarak, skor tablosunda yer edinir. Skor tablosu kuruma özeldir.

PriviaHub, özel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya siber güvenlik ile ilgilenen herkesin, bilgi seviyelerini arttırmak ve pratik uygulamalar yapmalarına imkan sağlayan, online bir laboratuvar ortamıdır.

PriviaHub kimlere hitap eder?

  • Bilgi Güvenliği Uzmanları
  • Kolluk Kuvvetleri
  • Ağ Uzmanları
  • Uygulama Geliştiriciler
  • Sistem Uzmanları
  • Veritabanı Yöneticileri
  • Sızma Testi Uzmanları
  • Güvenlik Meraklıları
  • Adli Bilişim Uzmanları
  • Öğrenciler