1Ağustos

BED Kullanımı

BED, potansiyel arabellek taşmalarını (buffer overflows), format dizesi hataları (format string bugs) gibi zayıflıkları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir araçtır. Araç, servislere paketler göndererek, servislerin gönderilen paketlerden sonra zarar görüp görmediğini kontrol eder.

[email protected]:~# bed

BED Kullanımı:

 ./bed.pl -s <eklenti> -t <hedef> -p <port> -o <zaman-a> [ eklentiye göre ]

 <eklenti>   = FTP/SMTP/POP/HTTP/IRC/ IMAP/PJL/LPD/FINGER/SOCKS4/ SOCKS5
 <hedef>    = Kontrol edilecek olan host (varsayılan: localhost)
 <port>     = Bağlantı portu (varsayılan: standart port)
 <zaman-a> = Her testten sonra bekleme (varsayılan: 2 saniye)
Eklenti için gereken parametreleri elde etmek için "./bed.pl -s <eklenti>" komutunu kullanın.

-s zorunlu bir parametredir.

</eklenti></zaman-a></port></hedef> </eklenti></zaman-a></port></hedef> </eklenti>