AVCI

Güvenlik araçlarının tek bir merkezden yönetilmesini sağlar.

CSOC (Cyber Security Operation Center)

AVCI Nedir?

CSOC (Cyber Security Operation Center) alt yapısında kullanılan bir çok güvenlik aracı yönetimsel zorluklara sebep olmaktadır.

AVCI, güvenlik araçlarının tek bir merkezden yönetilmesini sağlar.

Zafiyetlerin merkezi yönetimi sağlanarak, kurumlara zaman tasarrufu, hızlı aksiyon alma ve bütünleşik araç yönetimiyle proaktif güvenlikte fayda sağlamaktadır.

AVCI ÖZELLİKLER

Sınırsız Plug-in Desteği

AVCI, içerisinde bulunan “Plug-in Motoru” sayesinde sınırsız plugin desteği sunar. Kurumunuzda bulunan siber güvenlik ürünlerini yönetme olanağı sağlar.

Akıllı Zafiyet Yönetimi

Akıllı Zafiyet Yönetim aracı sisteme eklenen birçok aracın yönetimini üstlenir. Araçlara gönderilen her türlü tarama emirleri Akıllı Zafiyet Yönetimi’ne aktarılır.

Ticket Entegrasyonu

Siber güvenlik araçlarından toplanan ve “Akıllı Zafiyet Eşleştirme Sistemi”ne gönderilen zafiyetlerin giderilmesi ticket sistemine entegrasyon ile gerçekleştirilir.

Çoklu Araç Yönetimi

AVCI, birçok siber güvenlik aracından toplanan verileri “Akıllı Zafiyet Eşleştirme Sistemi” ile yöneterek, çoklu bulguların yönetimini kolaylaştırır.

Periyodik Raporlama

Periyodik Raporlama modülü, AVCI içerisinde yer alan ve periyodik taramaları denetleyerek, raporlanmasını sağlayan özelliklerden biridir.

Continuous Scanning

AVCI, yüksek öncelikli olarak belirlenmiş sistemlere devamlı tarama hizmeti sunarak, istenilen sistemlere sürekli tarama gerçekleştirebilir.

Neden AVCI?

Zafiyet analizlerini periyodik raporlayarak, yönetimsel kolaylıklar sağlar.

%82

Bütünleşik Zafiyet Yönetimi

%92

Zaman ve Kaynak Tasarrufu

%80

Risk Analizi ve Yönetimi